ΜΟΝΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ!

Με το πρωτοποριακό και καινοτόμο σύστημα της εταιρίας PENETRON μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνιμη στεγανοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ακόμη και τον ΧΕΙΜΩΝΑ!

 

Πιο συγκεκριμένα λόγω ότι, η μέθοδος στεγανοποίησης με το επαλειφόμενο τσιμεντοειδές PENETRON του οποίου τα υλικά ενεργοποιούνται όταν έρχονται σε επαφή με το νερό, μας δίνουν την δυνατότητα να πραγματοποιούμε μόνιμη υγρομόνωση και κατά τη διάρκεια του Χειμώνα καθώς απαιτείται νωπό σκυρόδεμα για να λειτουργήσει.

 

Πια δεν χρειάζεται να περιμένετε το καλοκαίρι για να προχωρήσετε στην στεγανοποίηση του χώρου σας αλλά μπορείτε και κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου αρκεί κατά την ημέρα της εφαρμογής να μην βρέχει, να μην υπάρχει χιόνι και η θερμοκρασία να μην είναι κάτω από τους 5°C.

 

Μία από τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για την σωστή εφαρμογή του επαλειφόμενου τσιμεντοειδές PENETRON είναι το νωπό σκυρόδεμα, πριν και μετά την εφαρμογή.

Αν για παράδειγμα, την προηγούμενη ημέρα της εφαρμογής είχε προηγηθεί βροχή, τότε διευκολύνει και προετοιμάζει το σκυρόδεμα να δεχτεί το επαλειφόμενο τσιμεντοειδές PENETRON ώστε να δράσει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. 

Με το τέλος των εργασιών και προκειμένου να ολοκληρωθεί η σωστή εφαρμογή για την ενεργοποίηση των κρυστάλλων, θα πρέπει να πραγματοποιείται διαβροχή της επιφάνειας για 3 ημέρες.

 

 

Α-ΜΟΝΩΤΕΧΝΙΚΗ

Πιστοποιημένος Συνεργάτης της PENETRON HELLAS