ΕΡΓΟ
Μόνωση σε Φρεάτιο Χώρο Ασανσέρ - Χαλάνδρι

ΤΟΜΕΑΣ
Ιδιωτικός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Στεγανοποίηση σε φρεάτιο χώρο ασανσέρ λόγω εισροής υδάτων εσωτερικά με αποτέλεσμα να σκουριάζουν οι βάσεις του ανελκυστήρα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές Penetron, Επισκευαστικό Στεγανωτικό Κονίαμα Penecrete Mortar, Υδροδιογκούμενο κορδόνι Penebar



ΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ